В помощ на бизнеса Служба по трудова медицина – ЛТМ стартира уеб обучения по ЗБУТ, чрез видео платформа ZOOM.

В резултат на големия интерес към съдържанието и формата на обучение, планираме провеждане на ежеседмични уебинари по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно Наредба РД- 07-2 до края на 2020 г.

Стартира провеждането и на следните уеб обучения :

При интерес, може да организираме уебинар за вашата фирма/организация.

Телефони за връзка с нас:

0886198468 – Тереза Атанасова

0887 228 774 – д-р Лидия Христова