ЖЕНИТЕ И БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на [...]

Главната инспекция по труда се включва в общоевропейска кампания за превенция на трудовите злополуки

Главна инспекция по труда се включва в стартиралата през януари 2024 г. кампания,: [...]

Безопасността и здравето при работа през цифрови платформи.

Служба по трудова медицина – ЛТМ с нов офис в Нови Пазар

Скъпи приятели и клиенти, на 08.11.2023 г. отбелязахме още една стъпка нагоре по [...]

Стартира дългоочакваната процедура „Адаптирана работна среда“

Информираме Ви, че стартира дългоочакваната процедура „Адаптирана работна среда“.  Краен срок за представяне [...]

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ЕВРОПА — СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ПРЕЗ 2023 Г.

Европейскатата агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) на срещата на високо [...]

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МЛАДЕЖТА, 12 АВГУСТ 2023 Г. НАСЪРЧАВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ“ УМЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО БЪДЕЩЕ

На 12 август 2023 г. се отбеляза международния ден на младежта, с акцент за [...]

Световният ден за безопасност и здраве при работа се организира ежегодно от Международната организация на труда (МОТ) на 28 април

Световният ден за безопасност и здраве при работа се организира ежегодно от Международната организация [...]

ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА СТАРТИРА ПРОВЕРКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Главна инспекция по труда стартира проверки в цялата страна на строителни обекти в [...]

СВЪРЗАНИ С РАБОТАТА РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

EU-OSHA провежда  проучване на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите [...]

Go to Top