Електромонтьор /Електрически инсталации/

2020-10-14T11:55:06+03:00

Професионално направление:     Електротехника и енергетика         Код: 522 Професия:    Електромонтьор       Код: 522020 Специалност:              Електрически инсталации           Код: 5220210 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство [...]

Електромонтьор /Електрически машини и апарати/

2020-10-14T11:52:19+03:00

Професионално направление:     Електротехника и енергетика         Код: 522 Професия:    Електромонтьор       Код: 522020 Специалност:   Електрически машини и апарати          Код: 5220201 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:   3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: [...]

Go to Top