fbpx

Заповядайте на нашето присъствено ежегодно обучение по ЗБУТ в гр.Попово

Уважаеми клиенти, На вниманието на нашите клиенти от гр. Попово „Служба по трудова [...]

Месец на намаленията на обученията

През м.юли стартираме кампания за ежегодните дистанционни обучения. Заяви едно обучение и получи [...]

Стартират обученията по здравословни и безопастни условия на труд

Предлагаме Ви, присъствено обучение на 24.06.2021 г., съгласно Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за [...]

Курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност на 23.10.2020г

ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира присъствен курс за придобиване [...]

Обучение за Първа долекарска помощ [дистанционно и присъствено]

ДИСТАНЦИОННО И ПРИСЪСТВЕНО/ НА МЯСТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ от “СЛУЖБА ПО [...]

Дистанционно обучение за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност

Съгласно: Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до [...]

[Онлайн обучение] Как се отразява извънредното положение в областта на трудовото и осигурителното законодателство?

Уважаеми клиенти и партньори, На 20 март 2020 г. Народното събрание на Република [...]

Курс за валутни касиери на 07.03.2020

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни [...]

Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд на 19.03.2020 г. във Варна

ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по [...]

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.03.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 20.03.2020 ЦПО към „Служба по [...]

Go to Top