ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, СЪГЛАСНО НАРЕДБА РД- 07-2 ОТ 16.12.2009 г. НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН

За шеста поредна година през м. 02.2024 г., експертите от екипа на „Служба [...]

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, СЪГЛАСНО НАРЕДБА РД- 07-2 ОТ 16.12.2009 Г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

На 28.03.2024 г., на територията на Общинска администрация - гр. Вълчи дол, „Служба [...]

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ В „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

В периода 10.01. – 10.04.2024 г., на територията на Тракия Глас България ЕАД, [...]

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, проведе за пореден път, ежегодното обучение на длъжностните лица и ръководителите на катедри от Икономически университет – Варна,

На 20.09.2023 г. екипа на "Служба по трудова медицина - ЛТМ" ООД, проведе за [...]

Обучение за безопасното използване на диизоцианатите

Уважаеми клиeнти, Уведомяваме Ви, че от 24.08.2023 г., се изисква от работодателите да [...]

ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ОПТИКИТЕ

По инициатива на ръководството на Националната асоциация на оптиките, проведохме дистанционно обучение на 03.07. [...]

Обучения на ШИШЕДЖАМ БЪЛГАРИЯ ЕАД

Екипът на "Служба по трудова медицина - ЛТМ" ООД, обучи над 500 работещи [...]

ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ОБЩИНА ШУМЕН

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, кани на ежегодно обучение по здравословни [...]

Стартирахме отново с присъствените обучения

За да сме полезни на нашите клиенти и партнъори, възобновихме присъствените обучения, съгласно  Наредба [...]

Go to Top