Трудова медицина – абонаментно обслужване

5 стъпки, които дават резултат

Свържете се с нас

тел. 0886 198 468

office@trudova-medicina.biz

Безплатен одит

Преглед на цялостната документация по ЗБУТ

Сключване на договор

Сключване на договор със „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

Документация

Получавате пълен наборот документи по Здравословни и Безопастни Условия на Труд (ЗБУТ)

Обучения

Получавате знания и удостоверения

На фокус

Обучения

Център за Професионално Обучение

Какво казват клиентите за нас

„От 2008г. трудово-медицинското обслужване на „Пристанище Варна ЕАД“ се извършва от СТМ-ЛТМ ООД. Успешната съвместна работа за изтеклия период ни дава основание да дадем висока оценка за професионализма и отзивчивостта на екипа на фирмата. Всички дейности са извършени в срок и при спазване на действащото законодателство.“

ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

„Със Службата по трудова медицина имаме договорни взаимоотношения от 2010г. Винаги сме получавали необходимите информация, консултации както и становища, оценки, анализи и други документи свързани със здравето и безопасността при работа на нашите работници и служители. Службата е партньор, на който  може да се разчита и изпълнява поетите ангажименти .“

ЦБА АД

„При съвместната работа между двете организации се изградиха взаимоотношения на пълно доверие, коректност и взаимопомощ. Разчитаме на ангажираността на екипа на СТМ на техния висок професионализъм, компетентност и практически опит.“

МБАЛ „ СВЕТА АННА - ВАРНА“ АД

„Изразяваме удовлетвореността си от съвместната дейност и качествено изпълнената работа от Службата по трудова медицина. Задълженията по договора се изпълняват в срок, като констатациите в документите са обосновани, точни и обективни. Разчитаме изцяло на разработените мерки за защита на работещите в Общинска администрация – гр. Попово, както и на препоръките им.“

ОБЩИНА ПОПОВО

„Със Службата работим съвместно съгласно договор за изпълнение от 2012 г. Препоръчваме екипа на СТМ-ЛТМ ООД, с който сме в постоянен контакт и получаваме навременни консултации по възникнали проблеми. Същият се откроява с професионализма и отзивчивостта си. Политиката на фирмата е цялостното, пълно и компетентно обслужване на клиентите.“

ОБЩИНА ЦАРЕВО

„Дългогодишната ни съвместна дейност ни дава увереност и основание да заявим, че СТМ е надежден и коректен партньор, с професионално и отговорно отношение към изпълнение на  договореностите. Препоръчваме ги като делови партньор, ориентиран към доброто взаимодействие и предлагане на качествени услуги.“

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА – ВАРНА

„Считаме, че дружеството е уважаван и благонадежден партньор, на който може да се разчита и е доказал способността си да обслужва поетите ангажименти. Ръководи се от професионален мениджърски екип, подходящ за развитието на коректни и трайни бизнес отношения.“

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – ВАРНА ЕООД

Ние сме тук за да помагаме на бизнеса

Очакваме вашите запитвания

Задай своя въпрос!