За да отговорите на изискванията на Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е необходимо да преминете едно от следните обучения:

 1. Ежегодно обучение на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа
 2. Ежегодно обучение на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа
 3. Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси – на две години

Курсът е предназначен за:

 • Лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.;
 • Лицата отговарящи за съоръженията с повишена опасност;
 • Длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

Какъв документ получавате:

Удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Форми на обучение и цени :

 • Присъствена – цена по договаряне

Провежда се в зала на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер;

При необходимост може да направим и обучение на място при клиента

 • Дистанционна 48.00 лева с ДДС

Осъществява се чрез платформа за дистанционни обучения на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ (Moodle);

Плащане:

Извършва се в брой или по банкова сметка на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД след предварително издадена фактура.

Регистрация:
Заявете участието си като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0887 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси