За да отговорите на изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, работодателят трябва да осигури на работещите които извършват ръчна работа с тежести обучение което включва:

 • Нормативни база, физиологични норми при ръчна работа с тежести.
 • Ръчна работа с тежести, дефиниция, видове, трудово – физиологична оценка на натоварването.
 • Увреждания на мускулно – скелетната система при работа. Мускулно-скелетни увреждания – видове, рискови фактори, разпространение.
 • Оценка на риска при ръчна работа с тежести – оценка на риска, участници, принципни подходи. Идентификация на рисковите фактори при ръчна работа с тежести.
 • Управление на риска при ръчна работа с тежести.
 • Добри практики за ръчна работа с тежести в търговията, здравеопазването, строителството и др.

Курсът е предназначен за:

 • Работещи, които извършват ръчна работа с тежести.
 • Длъжностните лица по безопасност и здраве при работа;
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси.

Какъв документ получавате:

Удостоверение за преминали обучение съгласно Наредба № 16 от 31.05.1999 г.

Форми на обучение и цени :

 • Присъствена Цена по договаряне

Провежда се в зала на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер;

При необходимост може да направим и обучение на място при клиента

 • Дистанционна 84.00 лева с ДДС

Осъществява се чрез платформа за дистанционни обучения на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ (Moodle);

Плащане:

Извършва се в брой или по банкова сметка на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД след предварително издадена фактура.

Регистрация:
Заявете участието си като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0887 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси