Предлагаме обучение за Координатор в строителството в основа на следните нормативни документи:

Курсът е предназначен за лица, определени от Възложителя за Координатор по безопасност и здраве за:

 • Етапа на инвестиционното проектиране, когато възлага проектирането на повече от един проектант
 • Етапа на изпълнение на строежа, когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител, който наема подизпълнител/и

Теми на обучението:

 • Основни изисквания на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
 • Участници в строителния процес. Задължения за възложителя. Информационна табела.
 • Задължения на проектанта и координатора в инвестиционното проектиране.
 • Задължения на строителя. Инструкции за безопасна работа.
 • Задължения на технически ръководител, бригадир, работник.
 • Дейност на координатора по безопасност и здраве при изпълнение на СМР. Работа с плана по безопасност и здраве, актуализация. Срещи по безопасност.
 • Специфика на инструктажа и инструкциите по безопасност и здраве при работа в строителната фирма.
 • Анализ на травматизма  в строителството. Основни причини за трудови злополуки.
 • Превенция и възможност за въздействие от страна на координатора. Примери за безопасна работа от Европа и България.

Какъв документ получавате: Удостоверение за Координатор в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г.

Форми на обучение и цени :

 • Присъствена цена по договаряне. Провежда се в зала на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер, при спазване на противоепидемичните мерки във връзка с Covid – 19.  При необходимост може да направим и обучение на място при клиента
 • Дистанционна 84.00 лева с ДДС. Осъществява се чрез платформа за дистанционни обучения на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ (Moodle);

Плащане: Извършва се в брой или по банкова сметка на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД след предварително издадена фактура.

Регистрация: Заявете участието си като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0887 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси