Болногледач

2020-10-14T16:48:13+03:00

Професионално направление: Здравни грижи Код: 723 Професия: Болногледач Код: 723020 Специалност:   Здравни грижи Код:7230201 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:     3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас)   Документ след завършване на [...]

Здравен асистент

2020-10-14T16:45:06+03:00

Професионално направление: Здравни грижи Код:723 Професия: Здравен асистент Код: 723010 Специалност:         Здравни грижи Код:7230101 Степен на професионална квалификация - Трета Ниво по НКР:     4 Общ брой часове: 960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:     придобито право за явяване на държавни зрелостни [...]

Здравен асистент

2020-10-12T14:16:39+03:00

ОБУЧЕНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА „E“ Професионално направление: Здравни грижи Код:723 Професия: Здравен асистент Код: 723010 Специалност: Здравни грижи Код:7230101 Степен на професионална квалификация трета ІІІ   Общ брой часове: 992 От които: брой часове по теория: 492 брой часове по практика: 500 Форма на обучение: Дневна Минимално входящо образователно равнище: средно образование или придобито право [...]

Go to Top