Снабдител

2020-10-14T10:51:12+03:00

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345 Професия:    Снабдител      Код: 345080 Специалност:   Снабдител    Код: 3450801 Степен на професионална квалификация - Първа Ниво по НКР:   2 Общ брой часове:   300 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от [...]

Сътрудник в малък и среден бизнес

2020-10-14T10:43:08+03:00

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345 Професия:    Сътрудник в малък и среден бизнес          Код: 345050 Специалност:               Малък и среден бизнес    Код: 3450501 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:   3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти [...]

Сътрудник в бизнес услуги

2020-10-14T10:42:04+03:00

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345 Професия:    Сътрудник в бизнес услуги        Код: 345040 Специалност:   Бизнес-услуги      Код: 3450401 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:   3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания минимално входящо образователно равнище:     завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: [...]

Касиер

2020-10-14T10:44:09+03:00

Професионално направление:     Администрация и управление        Код: 345 Професия:    Касиер            Код: 345060 Специалност:              Касиер        Код: 3450601 Степен на професионална квалификация – Първа Ниво по НКР:  2 Общ брой часове:   300 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от [...]

Go to Top