Сътрудник в маркетингови дейности

2020-10-14T10:29:08+03:00

Професионално направление:     Маркетинг и реклама           Код: 342 Професия:    Сътрудник в маркетингови дейности        Код: 342020 Специалност:               Маркетингови проучвания         Код: 3420201 Степен на професионална квалификация – Втора Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство за [...]

Go to Top