Деловодител

2020-10-14T11:45:56+03:00

Професионално направление:    Секретарски и административни офис дейности Код: 346 Професия: Деловодител  Код: 346030 Специалност: Деловодство и архив      Код: 3460301 Степен на професионална квалификация - Първа Ниво по НКР:   2 Общ брой часове:   300 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за [...]

Офис секретар

2020-10-14T11:20:58+03:00

Професионално направление:   Секретарски и административни офис дейности  Код: 346 Професия:    Офис-секретар          Код: 346020 Специалност:              Административно обслужване   Код: 3460201  Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на [...]

Офис мениджър

2020-10-14T11:15:53+03:00

Професионално направление:  Секретарски и административни офис дейности    Код: 346 Професия:    Офис-мениджър       Код: 346010 Специалност:   Бизнес администрация   Код: 3460101 Степен на професионална квалификация - Трета Ниво по НКР:   4 Общ брой часове:   960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:   придобито право за  явяване  на  държавни зрелостни изпити за завършване на средно [...]

Go to Top