Сервитьор – барман

2020-10-14T17:35:32+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811 Професия: Сервитьор-барман Код: 811080 Специалност:   Обслужване на заведения в общественото хранене Код: 8110801 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:     3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен първи гимназиален етап (завършен [...]

Готвач

2020-10-14T17:32:50+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг Код: 811 Професия: Готвач Код: 811070 Специалност:   Производство на кулинарни изделия и напитки Код: 8110701 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:     3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен първи гимназиален етап (завършен [...]

Ресторантьор /Кетъринг/

2020-10-14T17:30:26+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Ресторантьор Код: 811060 Специалност:    Кетъринг Код: 8110603 Степен на професионална квалификация  - Трета Ниво по НКР:    4 Общ брой часове: 960 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на [...]

Ресторантьор /Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения/

2020-10-14T17:26:35+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Ресторантьор Код: 811060 Специалност:    Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения Код: 8110602 Степен на професионална квалификация  - Трета Ниво по НКР:    4 Общ брой часове: 960 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за [...]

Портиер – пиколо

2020-10-14T17:23:40+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Портиер-пиколо Код: 811040 Специалност:     Хотелиерство Код: 8110401 Степен на професионална квалификация - Първа Ниво по НКР:    2 Общ брой часове: 300 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс [...]

Камериер

2020-10-14T17:09:49+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Камериер Код: 811030 Специалност:    Хотелиерство Код: 8110301 Степен на професионална квалификация - Първа Ниво по НКР:   2 Общ брой часове: 300 Форма на обучение:   Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  завършен начален етап на основното образование или успешно завършен курс за [...]

Администратор в хотелиерството

2020-10-14T17:05:06+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Администратор в хотелиерството     Код: 811020 Специалност:    Организация на обслужването в хотелиерството Код: 8110201 Степен на професионална квалификация – Трета Ниво по НКР:    4 Общ брой часове: 960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за [...]

Хотелиер /Организация на дейностите в места за настаняване/

2020-10-14T16:59:16+03:00

Хотелиер /Организация на дейностите в места за настаняване/ Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Хотелиер Код: 811010 Специалност:     Организация на дейностите в места за настаняване  Код: 8110103 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:   3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за [...]

Хотелиер /Организация на хотелиерството/

2020-10-14T16:56:26+03:00

Професионално направление: Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг Код: 811 Професия: Хотелиер Код: 811010 Специалност:     Организация на хотелиерството Код: 8110101 Степен на професионална квалификация - Трета Ниво по НКР:   4 Общ брой часове: 960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:  придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити [...]

Go to Top