Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност

2024-02-21T13:38:26+02:00

Курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Курсът е предназначен за : общи и строителни работници, бояджии, [...]

Курс за валутни касиери

2023-01-31T12:19:17+02:00

Курс за Валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060. Курсът е предназначен за: За работа в банки и валутни бюра. Продължителност на курса: 50 уч. часа Какъв документ получавате: Удостоверение за професионално обучение – 3-37 Теми на обучението: Касова дейност – същност, организация и контрол Същност на валутата. Видове валути Работа с [...]

Go to Top