Описание

Курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Курсът е предназначен за :

 • общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
 • работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).;
 • начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;
 • електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
 • изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
 • оперативният и оперативно-ремонтният персонал;
 • лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
 • допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
 • настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.;
 • лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
 • издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
 • лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания.
 • техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;
 • издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;
 • ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

Продължителност на курса: 8 уч. часа

Какъв документ получавате:

Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

Форми за обучение:

 • Присъствена – провежда се в зала на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер

При необходимост може да направим и обучение на място при клиента. 

Цена: по договаряне

 • Дистанционна – осъществява се чрез платформата за дистанционни обучения на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД (Moodle)

Такса за участие: 70.00 лв. на лице

Съгласно чл. 41 от ЗДДС обучението не се облага с ДДС

Плащане:

Извършва се в брой или по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД след предварително издаване на фактура.

Регистрация:

Заявете участието си в курса като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0882 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси