Описание

Курс за Валутни касиери като част от професия Касиер – код 345060.

Курсът е предназначен за:

За работа в банки и валутни бюра.

Продължителност на курса: 50 уч. часа

Какъв документ получавате:

Удостоверение за професионално обучение – 3-37

Теми на обучението:

  • Касова дейност – същност, организация и контрол
  • Същност на валутата. Видове валути
  • Работа с различни валути. Защитни елементи в банкнотите – фалшификации и разпознаване.
  • Национална нормативна уредба за касовата дейност. Наредба № 18 на БНБ.
  • Практика: Работа с различни валути и документи

Форми на обучение: 

  • Присъствена – провежда се в зала на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер
  • Дистанционна – осъществява се чрез платформата за дистанционни обучения на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД (Moodle)

Такса за участие:

Присъствено обучение – 90.00 лв. на лице

Дистанционно обучение – 120.00 лв. на лице

 Съгласно чл. 41 от ЗДДС обучението не се облага с ДДС

 Плащане:

 Извършва се в брой или по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД след предварително издаване на фактура.

Регистрация:

 Заявете участието си в курса като попълните контактната ни форма или се обадете на следните телефони:

0700 20 221

0882 59 76 29 – Галина Атанасова

Данни за фирмата

Име на дружество / физическо лице*

ЕИК

Лице за контакт:

Име, Презиме, Фамилия*

Вашият Email*

Телефон за връзка*

Избери обучение*

Форма на обучение*

Дата на обучението*

Брой участници

Съобщение/Допълнителни въпроси