Търговски представител

2020-10-14T10:26:39+03:00

Професионално направление:     Търговия на едро и дребно  Код: 341 Професия:    Търговски представител     Код: 341040 Специалност:    Търговия на едро и дребно        Код: 3410401 Степен на професионална квалификация – Трета Ниво по НКР:    4 Общ брой часове:   960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити [...]

Брокер

2020-10-14T10:25:14+03:00

Професионално направление:    Търговия на едро и дребно    Код: 341 Професия:    Брокер    Код: 341030 Специалност:    Недвижими имоти    Код: 3410301 Степен на професионална квалификация – Трета Ниво по НКР:    4 Общ брой часове:    960 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на средно [...]

Продавач консултант

2020-10-14T10:23:02+03:00

Професионално направление:    Търговия на едро и дребно    Код: 341 Професия:    Продавач-консултант    Код: 341020 Специалност:    Продавач-консултант    Код: 3410201 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:    660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:    завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство [...]

Go to Top