Loading...
Новини2020-10-08T16:50:18+03:00

ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, СЪГЛАСНО НАРЕДБА РД- 07-2 ОТ 16.12.2009 г. НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА В ГР. ШУМЕН

Публикувано от|април 29th, 2024|Categories: Новини за обучения, Обучения|

За шеста поредна година през м. 02.2024 г., експертите от екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД, Веселина Цанева и доц. д-р Лидия Христова, дм [...]

ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД, СЪГЛАСНО НАРЕДБА РД- 07-2 ОТ 16.12.2009 Г. НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

Публикувано от|април 25th, 2024|Categories: Новини за обучения|

На 28.03.2024 г., на територията на Общинска администрация - гр. Вълчи дол, „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД проведе обучение по здравословни и безопасни условия на [...]

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ В „ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Публикувано от|април 22nd, 2024|Categories: Новини за обучения|

В периода 10.01. – 10.04.2024 г., на територията на Тракия Глас България ЕАД, се извършиха обучения на 350 работещи от „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, [...]

ЖЕНИТЕ И БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА

Публикувано от|март 28th, 2024|Categories: Актуални новини|

Мъжете и жените имат биологични (полови) различия и дейностите, които извършват, условията на труд и отношението на обществото към тях също са различни (разлики между половете). Някои [...]

Главната инспекция по труда се включва в общоевропейска кампания за превенция на трудовите злополуки

Публикувано от|февруари 14th, 2024|Categories: Актуални новини|

Главна инспекция по труда се включва в стартиралата през януари 2024 г. кампания,: „Нито една трудова злополука“. В нея участват всички държави – членки на ЕС. Основната [...]

Безопасността и здравето при работа през цифрови платформи.

Публикувано от|февруари 12th, 2024|Categories: Актуални новини|

Go to Top