Помощник в строителството

2020-10-14T16:40:39+03:00

Професионално направление: Строителство         Код: 582 Професия: Помощник в строителството Код: 582080 Специалност:   Основни и довършителни работи Код: 5820801 Степен на професионална квалификация - Първа Ниво по НКР:     2 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:   завършен начален етап [...]

Монтажник на ВиК мрежи

2020-10-14T16:35:22+03:00

Професионално направление: Строителство       Код: 582 Професия: Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи Код: 582050 Специалност:   Вътрешни водоснабдителни и канализационни мрежи Код: 5820501 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:   3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи [...]

Строител – монтажник /Изолации в строителството/

2020-10-14T16:29:59+03:00

Професионално направление: Строителство Код: 582 Професия: Строител - монтажник Код: 582040 Специалност:   Изолации в строителството Код: 5820405 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване [...]

Строител – монтажник /Сухо строителство/

2020-10-14T16:21:33+03:00

Професионално направление: Строителство Код: 582 Професия: Строител - монтажник Код: 582040 Специалност:   Сухо строителство Код: 5820403 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на [...]

Строител – монтажник /Метални конструкции/

2020-10-14T16:17:06+03:00

Професионално направление: Строителство Код: 582 Професия: Строител - монтажник Код: 582040 Специалност:   Метални конструкции Код: 5820402 Степен на професионална квалификация – Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на [...]

Строител /Бояджийски работи/

2020-10-14T16:14:46+03:00

Професионално направление: Строителство       Код: 582 Професия: Строител Код: 582030 Специалност:   Бояджийски работи Код: 5820309 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове: 660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище: завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване [...]

Строител /Вътрешни облицовки и настилки/

2020-10-14T12:42:26+03:00

Професионално направление:     Строителство        Код: 582 Професия:    Строител        Код: 582030 Специалност:   Вътрешни облицовки и настилки         Код: 5820306 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство [...]

Строител /Мазилки и шпакловки/

2020-10-14T12:35:47+03:00

Професионално направление:   Строителство        Код: 582 Професия:    Строител        Код: 582030 Специалност:   Мазилки и шпакловки    Код: 5820305 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство за [...]

Строител /Зидария/

2020-10-14T12:30:13+03:00

Професионално направление:     Строителство        Код: 582 Професия:    Строител        Код: 582030 Специалност:   Зидария     Код: 5820304 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство за професионална квалификация [...]

Строител /Армировка и бетон/

2020-10-14T12:17:55+03:00

Професионално направление:     Строителство        Код: 582 Професия:    Строител        Код: 582030 Специалност:   Армировка и бетон          Код: 5820303 Степен на професионална квалификация - Втора Ниво по НКР:    3 Общ брой часове:   660 Форма на обучение:    Дневна, дистанционна Изисквания за минимално входящо образователно равнище:       завършен първи гимназиален етап (завършен 10-ти клас) Документ след завършване на курса: Свидетелство за [...]

Go to Top