Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност

2021-10-19T14:19:49+03:00

Курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Курсът е предназначен за : общи и строителни работници, бояджии, [...]

Go to Top