Според българското законодателство работодателите имат задължение да осигурят безопасност и здраве на работните места и от разстояние.  Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на коронавируса. Според експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, когато работи от разстояние, работникът от една страна е поставен в социална изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве, от друга – той по-трудно може да се откъсне от домашните ангажименти, за да изпълнява своите служебни.

В тази връзка работодателите са задължени да оценят риска на работното място на всеки свой служител или работник дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за минимизиране на установените рискове.

Инспекцията по труда от своя страна има право да извършва проверки в домовете на работещите, когато в тях е обособено работно място.

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“  ООД предлага, съдействие при  изготвяне оценката на риска на работещите „home office“, както и консултация на работодателите за всички необходими мерки които трябва да предприемат.

За връзка с нас:

тел. 0700 20 221

моб. 0887 228 774