ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира присъствен курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност на 23.10.2020г.

Курсът е съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

!!! Обучението ще се проведе при строго спазване на всички противоепидемиологични мерки, в т. ч.: носене на защитни маски за лице, дезинфекция, спазване на дистанция, 50% заетост на местата.

За повече информация за съдържанието, провеждането на курса и записване за участие посетете следния линк : 

https://trudova-medicina.biz/portfolio-items/kurs-za-pridobivane-na-kvalifikacionna-grupa-po-elektrobezopastnost/