Основание за провеждане: Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Курсът е предназначен за:

 • Инженери по отопление и вентилация;
 • Работници по разрушаването;
 • Дърводелци, строители и строителни работници;
 • Водопроводчици;
 • Покривни контрактори;
 • Бояджии, декоратори и работници, занимаващи се с мазилки;
 • Монтажници на пожароизвестителни и алармени системи;
 • Монтьори;
 • Газови техници;
 • Инсталиращи компютри и инженери по телекомуникации;
 • Служители по общата поддръжка;
 • Работници, които се занимават с полагане на кабели и електротехници.

Обучението на лицата се провежда преди започване на работа и периодично на всеки 3 години.

Продължителност на обучението: 8 уч. часа

Какъв документ получавате:

Удостоверение за проведено обучение по приложение № 2 от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Теми на обучението:

 • Свойства на азбеста и ефектите му върху здравето, включително синергичния ефект с тютюнопушенето;
 • Видове продукти или материали, които вероятно съдържат азбест;
 • Дейностите, които могат да доведат до експозиция на азбест.
 • Превантивни мерки за намаляване до минимум на експозицията;
 • Добри практики за безопасна работа, контрол и защитни средства;
 • Подходящи ЛПС и тяхното правилното използване.
 • Процедури при аварии;
 • Процедурите за деконтаминация;
 • Обезвреждането на отпадъците;
 • Изискванията за медицински прегледи.

 Форми на обучение:

 • Присъственацена по договаряне (при сформиране на група над 5 лица), провежда се в зала на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер

При необходимост може да направим и обучение на място при клиента.

 • Дистанционна84.00 лв. с ДДС на лице, осъществява се чрез платформата за дистанционни обучения на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД (Moodle)

 Плащане:

Извършва се в брой или по банковата сметка на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД след предварително издаване на фактура.

Регистрация:

Заявете участието си като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0882 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси