Основание за провеждане:  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни условия на труд, чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата „Първа долекарска помощ“ на Заповед № РД 09-410 от 1994 г. и съгласно чл.14, ал.2 от Наредба № 3 от 25.01.2008 год. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Курсът е предназначен за:

 • специалисти по безопасност и здраве;
 •  длъжностни лица по здраве и безопасност;
 • отговорници по пожарна безопасност;
 • работници и служители от различни предприятия и фирми;

Какъв документ получавате:
Удостоверение за обучение по първа долекарска помощ.

Теми на обучението:

 • Първа долекарска помощ при наранявания и счупвания
 • Първа долекарска помощ при кръвотечение
 • Първа долекарска помощ при изгаряния /термични и химически/
 • Първа долекарска помощ при измръзване
 • Първа долекарска помощ при попадане на чуждо тяло в окото
 • Първа долекарска помощ при слънчев и топлинен удар
 • Първа долекарска помощ при удар от електрически тоК
 • Първа долекарска помощ при остри отравяния
 • Първа долекарска помощ при ухапвания от змия, куче, насекомо
 • Първа долекарска помощ при състояние на безсъзнание
 • Първа долекарска помощ при застрашаващи живота нарушения в дишането и кръвообращението
 • Списък на лекарствата превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност.

Форми на обучение и цени :

 • ПрисъственаЦена по договаряне 

Провежда се в зала на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД в гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер

При необходимост може да направим и обучение на място при клиента.

 • Дистанционна84.00 лв. с ДДС на лице

Осъществява се чрез платформата за дистанционни обучения на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД (Moodle)

Плащане:
Извършва се в брой или по банковата сметка на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД след предварително издадена фактура.

Регистрация:

Заявете участието си като попълните контактната ни форма или се обадите на следните телефони:

0700 50 221

0882 59 76 29 – Галина Атанасова

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси