Обучение по Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

За да отговорите на изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични [...]

By |2021-08-23T15:32:30+03:00октомври 29th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучение управление на професионалния стрес

Стресът на работното място и психосоциалните рискове са сред най-големите предизвикателства за безопасността [...]

By |2021-08-23T15:33:34+03:00октомври 29th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството по Наредба № 2

Предлагаме обучение за Координатор в строителството в основа на следните нормативни документи: Закон [...]

By |2022-06-15T15:50:45+03:00октомври 29th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно Наредба РД- 07-2

За да отговорите на изискванията на Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за [...]

By |2023-01-05T14:38:42+02:00октомври 12th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучение по Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на азбест при работа

Основание за провеждане: Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита [...]

By |2021-08-23T15:39:33+03:00октомври 12th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучение по Наредба № 4 на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятието

За да отговорите на изискванията на Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за [...]

By |2023-01-05T14:39:50+02:00октомври 12th, 2020|Обучения|0 Коментара

Обучение за оказване на Първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа

Основание за провеждане:  чл. 20 ал. 1 от Закона за Здравословни и безопасни [...]

By |2021-08-23T15:38:47+03:00октомври 9th, 2020|Обучения|0 Коментара
Go to Top