Ние, екипът на Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД знаем и искаме да споделим с вас.

Продължаваме с информацията свързана с предимствата и недостатъците при работа от вкъщи. Тази седмица ще получите покана за нашия безплатния уебинар на тема: „Новите  изисквания от Инспекцията по труда във връзка с пандемията от Covid – 19 и работата от вкъщи“.  

НЕДОСТАТЪЦИ И  ПОЛЗИ ПРИ РАБОТАТА ОТ ВКЪЩИ

Недостатъци за работодателите:  повишени рискове за безопасността и здравето при  работа, ако не се извършват (правилни) оценки на риска. По-труден надзор за мениджърите  и необходимост от намиране на нови форми на управление. Tрудности при предоставянето на необходимата подкрепа на работници от разстояние. Възможно е намаляване на ангажираността и спад в екипния дух и все по трудна вътрешната комуникация.

Недостатъци за работещите: трудността да се раздели работата от личния живот, изолация и липса на достъп до официалния и неформален обмен на информация, който се извършва на определено място на работа. Промени в характера на социалните работни взаимоотношения (колеги, ръководство) поради дистанцията  и дългото работно време (гъвкавите графици могат да се превърнат в недостатък, ако работникът не налага срокове). Извършване на работа извън редовното работно време (през свободното време). Сблъсък с проблеми без подходяща подкрепа и развитие на мускулно-скелетни нарушения, ако ергономичните аспекти, свързани с работата, не се управляват правилно.

Предимства за работодателят: намален риск от пътни инциденти поради намалено пътуване, икономии на офис площи и свързаните с тях разходи, повишена привлекателност на компанията: привличане и задържане на квалифицирани работници, повишена гъвкавост на бизнес дейности и услуги.  

Предимства за  работещите:  подобряване баланса между професионалните ангажименти и личния живот, избягване на стреса и умората от пътуването между работното място и своя дом, както и дългото стоене в задръствания в пиковите часове. По отношение на своите професионални ангажименти, гъвкави работни графици, повече свобода за вземане на решения за управление на работното време и възможност за увеличаване на автономността при работа. 

Очаквайте скоро нашият уебинар.

От екипа на Служба по трудова медицина – ЛТМ