Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд на 19.03.2020 г. във Варна

ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по [...]

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 20.03.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 20.03.2020 ЦПО към „Служба по [...]

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

Уважаеми клиенти и партньори, за пореден път представяме на Вашето внимание възможността да [...]

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 28.02.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 28.02.2020 ЦПО към „Служба по [...]

Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд на 27.02.2020 г. във Варна

ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по [...]

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

Уважаеми клиенти и партньори, за пореден път представяме на Вашето внимание възможността да [...]

Курс за валутни касиери на 08.02.2020

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД ще проведе обучителен курс за валутни [...]

Обучение по Здравословни и Безопасни Условия на Труд на 23.01.2020 г. във Варна

ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД организира ежемесечни Обучения по [...]

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 24.01.2020

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 24.01.2020 ЦПО към „Служба по [...]

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V) на 22.11.2019

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност На 22.11.2019 ЦПО към „Служба по [...]

Go to Top