Предлагаме Вие обучение „Експерт във френското и междунардно  хотелиерство“, което се извършва от експерт по хотелски техники с 23 годишен опит в подготовка на квалифицирани кадри във френското и международното хотелиерство.

МОДУЛИ, ПО КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА ОБУЧЕНИЕТО:

  1. Обща задължителна професионална подготовка.

1 Здравословни и безопасни условия на труд

2 Чужд език (френски)по професията

3.Бизнес комуникации

  1. Отраслова задължителна професионална подготовка.

1 Хигиена и законодателство

2 Гостоприемство в туристическата индустрия

3 Отчетни документи в хотелиерството

4 Специализиран софртуер

     3.Специфична професионална подготовка

1 Безопасност при работа с машини и съоръжения в хотелиерството

2 Технология на хотелиерското  обслужване

3.Оказване на долекарска помощ в туризма

 

Обучението е дистанционно, чрез платформата на ЦПО към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД с включени синхронни онлайн сесии с преподавател.

За допълнителни  въпроси се свържете с нас на тел: 0700 50 22, 0882 597 629