В доклад на Европейската комисия по безопасност и здраве се посочват основните характеристики на работещите дистанционно в домашни условия и се разглеждат някои от най-често срещаните превантивни мерки, които се прилагат за противодействие на свързаните с тях физически и психосоциални рискове за здравето и благосъстоянието на работещите.

Докладът се основава на проучването на условията на труд в Европейския съюз и на Европейското проучване на условията на труд от последното проучване преди пандемията с цел да се набавят ценни факти и данни за лицата, отговорни за планирането и изпълнението на споразуменията за дистанционна работа, като се набляга на превенцията на мускулно-скелетните смущения.

По всичко личи, че след пандемията от COVID-19 работата от разстояние ще продължи — но има ли поуки, които да извлечем от опита на фирмите, въвели този вид работа преди пандемията, за да се защитят безопасността и здравето на работещите дистанционно. В проучването се описват основни факти и данни, които да послужат на лицата, като се набляга на превенцията на психосоциалните рискове и мускулно-скелетните смущения ( МСС).

Източник: https://osha.europa.eu/