С новата  Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването  се въвеждат временни противоепидемични мерки в страната, считано от 21 октомври 2021 г. (няма краен срок).

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв м.

Работодателите и органите по назначаване във всички администрации по смисъла на чл. 1 от Закона за администрацията, организират работния процес, като установяват работно време с променливи граници и начало на работния ден между 7.30 и 10.00 часа, освен ако в зависимост от характера на работа не е възможно и  работа от разстояние на най – малко 50% от персонала ако е възможно.

Преустановяват се посещенията на: фитнес центрове, спортни зали и клубове, плувни басейни и комплекси, балнеолечебни, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове, в заведенията за хранене и развлечения, в хотели и хостели, в молове и търговски обекти с площ над 300 кв.м., базари и изложения провеждането на колективни спортове на закрито.

Преустановяват се провеждането на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори и други с такъв характер, груповите посещения в центрове, школи и други обекти за танцово и музикално изкуство, на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други.

Важно: въведените противоепидемични мерки може да не се прилагат при следните условия:

🞿 100% от персонала в съответния обект/лицата, заети с мероприятието са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с отрицателен резултат от проведено преди влизане в обекта/мероприятието изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване  – антигенен тест или PSR.

🞿 Ръководителят на обекта/организаторът на мероприятието е взел решение и е създал необходимата организация за допускане в обекта, съответно на мероприятието само на лица, които: са ваксинирани или преболедували COVID-19, удостоверено с валидни документи за ваксинация или за преболедуване, представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в обекта/мероприятието  PSR изследване или бърз антигенен тест -до 48 часа преди влизане в обекта/мероприятието), удостоверено чрез валиден документ.

Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г.

Заповедта влиза в сила от 21.10.2021 г. и отменя Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г. и всички въведени противоепидемични мерки в отделните области.

 

За повече информация прилагаме заповедта:

 

От екипа на “Служба по трудова медицина – ЛТМ”ООД