Уважаеми клиенти,

На вниманието на нашите клиенти от гр. Попово

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, Ви кани да присъствате на ежегодното обучение за длъжностни лица по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за ЗБУТ и Наредба № 4 от 1998 за обучението на представители на комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

Обучението ще се проведе на 30.06.2021 г.. в Дом на културата (голяма зала) на Община Попово в от 11.00 часа

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД

тел: 0700 20 221