Уважаеми клиенти и партньори,

На 20 март 2020 г. Народното събрание на Република България прие на второ четене текстовете на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. На 22 март 2020 г. Президентът на Република България упражни правото си на вето и върна закона за преразглеждане от парламента. На 23 март 2020 г. Народното събрание прие окончателно закона с корекция на някои от текстовете, за които бе наложено президентско вето. Още в същия ден бе издаден Указ № 71 на Президента на Република България за обнародване на закона и днес, 24 март 2020 г., в Държавен вестник брой 28 бе обнародван Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Имаме възможността и удоволствието да Ви представим възможност за дистанционно представяне на актуални коментари и анализи на промените в законодателството, свързани с въведеното на 13 март 2020 г. извънредно положение, с акцент върху отражението на закона в областта на трудовото и осигурителното законодателство, както и възможните правни действия на работодателите при обявеното извънредно положение. Надяваме се, че ще Ви бъдем максимално полезни в тази сложна и непривична за всеки бизнес ситуация.

Изтеглете безплатна тема-образец

 

На Вашето внимание ще предложим специално разработени коментарни, аналитични и пракитически ориентирани информационни материали, които включват разглеждане на следните теми:

 • Въведение в проблема и хронология на процеса по реализиране на законодателни промени във връзка с обявеното извънредно положение;
 • Основна характеристика на приетия Закон. Основни мерки и действия във връзка с въведеното извънредно положение, структура на закона, действие на закона във времето.
 • Разяснения относно промяната на някои срокове в различни закони: Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Данъчно осигурителен процесуален кодекс и други;
 • Коментар на промени свързани с уреждането на трудовите правоотношения:
  • Промени в уредбата на надомната работа и работата от разстояние;
  • Преустановяване на работа в условията на извънредно положение – нов чл.120в КТ;
  • Установяване на непълно работно време в условията на извънредно положение – нова ал.2 на чл.138а КТ;
  • Промени в уредбата на платения годишен отпуск и неговото предоставяне без съгласието на работника или служителя при въведено извънредно положение – нов чл.173а КТ;
  • Други.
  • Коментар на промени свързани с уреждането на служебните правоотношения;
  • Коментар на промени в Кодекса за социално осигуряване;
  • Коментар на промените свързани със социалното подпомагане;
  • Коментар на нормативно установената възможност за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение

(подлежи на актуализация в деня на обнародване на издаденото в тази връзка ПМС);

 • Други съществуващи възможности за работодателя в т.ч. – прекратяване на трудовите правоотношения в условията на въведено извънредно положение (процедури по закриване на част от предприятието, съкращаване в щата, намаляване обема на работа и други);
 • Други промени в законодателството, произтичащи от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.;
 •  Приложения:
  • Нормативни актове:
   • Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., обнародван в ДВ, бр.28 от 24.03.2020 г.;
   • Проект на Постановление на МС за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение – (към момента на изготвяне на настоящата оферта разполагаме с проекта на постановлението, като имаме готовност веднага след приемането на същия да заменим текстовете, както и да актуализираме коментара по този нормативен акт);
 • Образци на приложими документи.

Как да се възползвате от предложението ни?

Всички материали ще бъдат публикувани в платформата за дистанционно обучение на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД, до която ще получите достъп след заплащане на обучението.

Може да използвате контактната ни форма за записване или да се свържете с нас по телефон или имейл (предоставени са по-долу).

Форма за записване:

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси

  След като получите фактура от нас и заплатите, ще получите парола и достъп до нашата платформа.

  До края на утрешния ден (25 март 2020 г.) по-голямата част от темите и материалите към тях ще са вече достъпни, като предвид изключително динамичните процеси, включително в законотворчеството, същите ще бъдат допълвани и актуализирани непрекъснато за целия период до прекратяване на извънредното положение. Ангажираме се още и с незабавно създаване и публикяване на нови материали, пре всяка нова промяна в законодателството, която се отнася до същите обществени отношения. Всеки клиент, който се абонира за тази услуга ще получава съобщение чрез електронна поща за всяка нова или променена публикация.

  Цената на описаната по-горе услуга е 60.00 лева, без ДДС. Заплащането се извършва по банков път, по сметка:

  ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

  Записването за ползване на услугата вече стартира, а достъп до публикациите и материалите ще получите в срок до 24 часа от потвърждаване на извършено плащане.

  При интерес, свържете се с нас:

  e-mail: stmltmvarna@gmail.com

  0882 597 629 – Галина Атанасова

  0886 198 468 – Тереза Цанева

  0884 241 865 – Филипа Михайлова