През изминалата седмица обучихме, чрез видео платформа ZOOM и длъжностните лица по здраве и безопасност на ГЛОБАЛ РИТЕЙЛ ХОЛДИНГ ЕООД в отговор на изискванията на Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.