Спазвайки противоепидемичните мерки, както и задължението на работодателя за ежегодните обучения по здравословни и безопасни условия на труд, съгласно Наредба РД – 07 – 2 от 2009 г. проведохме  в три поредни седмици уебинар, чрез платформа ZOOM на всички ръководни кадри  от веригата ЦБА АД.