Обучения2020-10-12T15:12:47+03:00

Обучение по Наредба № 16 за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

Публикувано от|октомври 29th, 2020|Categories: Обучения|Тагове|

За да отговорите на изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, работодателят трябва да осигури на работещите [...]

Обучение управление на професионалния стрес

Публикувано от|октомври 29th, 2020|Categories: Обучения|Тагове|

Стресът на работното място и психосоциалните рискове са сред най-големите предизвикателства за безопасността и здравето при работа. Те оказват значително въздействие върху здравето на отделните лица, организациите [...]

Обучение Координатор по безопасност и здраве в строителството по Наредба № 2

Публикувано от|октомври 29th, 2020|Categories: Обучения|Тагове|

Предлагаме обучение за Координатор в строителството в основа на следните нормативни документи: Закон за камарата на строителите Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален [...]

Обучения по здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) съгласно Наредба РД- 07-2

Публикувано от|октомври 12th, 2020|Categories: Обучения|Тагове|

За да отговорите на изискванията на Наредба РД -07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите [...]

Обучение по Наредба № 9 за защита на работещите от рискове, свързани с експозицията на азбест при работа

Публикувано от|октомври 12th, 2020|Categories: Обучения|

Основание за провеждане: Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа Курсът е предназначен [...]

Обучение по Наредба № 4 на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятието

Публикувано от|октомври 12th, 2020|Categories: Обучения|

За да отговорите на изискванията на Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, е [...]

„През 2020г. СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ ООД проведе първоначално и ежегодно обучение на представителите на  ГУТ и КУТ и на длъжностните лица по Наредба № РД- 07-2 в предприятията на БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД . Изразяваме своята удовлетвореност от  съвместната работа и демонстрираните компетентност и професионализъм“.

БДЖ -ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ЕООД

„Като взискателен клиент, тъй като отлично знаем какво търсим и не търпим компромиси може да препоръчаме експертите на СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА – ЛТМ ООД. Екипът от професионалисти са специализирани в предоставянето на висококачествено обучение в сферата на здравето и безопасността. Спечелиха ни с изключителната си компетентност, коректност и навременно изпълнение.“

ОПТИКИ ЛЕОНАРДО

„При съвместната работа между двете организации се изградиха взаимоотношения на пълно доверие, коректност и взаимопомощ. Разчитаме на ангажираността на екипа на СТМ на техния висок професионализъм, компетентност и практически опит.“

МИКРОИНВЕСТ ООД

„Екипът на СТМ – ЛТМ ООД извърши обучения по проект „Добри и безопасни условия на труд“ на служителите ни. Препоръчваме ги на клиенти, които търсят надежден и коректен партньор за качествено обучение.“

АКВАХИТ ЕООД
Go to Top