• Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Булкредо” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0459-C0001ESF-2303-03-02023, „Подобряване условията на труд в „Булкредо“ ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007”
  • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност в „Микроинвест” ООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 „Безопасност и здраве ”
  • Анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност във „Винарска изба Варна” ЕООД по ПО ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0403 -„Безопасност и здраве“

Новини, свързани с обучения по проекти  

7Авг.
Обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД по ОП Развитие на човешките ресурси

Обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД по ОП Развитие на човешките ресурси

от admin  Коментари (0)
По оперативна програма Развитие на човешките ресурси с Договор – BG05M9OP001-1.021-0302-C01 и наименование на проекта: Предоставяне на обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД за професионална квалификацията и ключови компетентности, за периода 2018 –...
20Апр.
Продължаваме с обученията по ЗБУТ, съобразени с Вашите потребности

Продължаваме с обученията по ЗБУТ, съобразени с Вашите потребности

от admin  Коментари (0)
Уважаеми клиенти и приятели,    Продължаваме с нашите обучения по Здравословни и безопасни условия на труд, съобразени с вашите потребности и задължения. През м.април 2019 г., проведохме ежегодното обучение на членовете на КУТ/ГУТ и на лицата,...
28Ян.
Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в „Аквахит“ ЕООД

Създаване на безопасни условия на труд и осигуряване на социални придобивки на работещите в „Аквахит“ ЕООД

от admin  Коментари (0)
С радост съобщаваме, за приключването на  поредния ни договор с наш клиент, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. в изпълнение...
13Юли
Успешно завърши обучението на служители на оптики „Леонардо“

Успешно завърши обучението на служители на оптики „Леонардо“

от admin  Коментари (0)
С радост Ви уведомяваме, че приключихме успешно обучението на служителите в Леонардо ООД, съгласно Договор от 01.03.2018 г. между «Служба по трудова медицина – ЛТМ» ООД и „ЛЕОНАРДО” ООД”, по проект “Подобряване условията на труд...
19Окт.
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД обучи 73 работещи от ДКЦ 3

„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД обучи 73 работещи от ДКЦ 3

от admin  Коментари (0)
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД  обучи  73 работещи от Диагностично консултативен център 3 – Варна ЕООД през месец септември 2017. Обученията се  реализираха по проект на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г, по процедура за...