201908.07
0

Обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД по ОП Развитие на човешките ресурси

По оперативна програма Развитие на човешките ресурси с Договор – BG05M9OP001-1.021-0302-C01 и наименование на проекта: Предоставяне на обучение на заетите лица в СМДЛ Статус ООД за професионална квалификацията и ключови компетентности, за периода 2018 – 2019 г. Центърът за професионално обучение /ЦПО/ към Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД, обучи  общо 9 лица по следните професии: -професия 346010 Офис – мениджър – 6 души и професия 345060 Касиер  – 3 души.


Самостоятелна медико-диагностична лаборатория (СМДЛ) „СТАТУС“ ЕООД е една от най-големите лаборатории в Североизточна България, чието седалище е във Варна, а клоновете й освен във Варна са и в 9 други населени места от региона.       За ръководството е от изключителна важност постоянното актуализиране и повишаване на знанията и уменията на персонала, както и тяхното надграждане. Поради тази причина лабораторията инвестира в тяхното обучение и развитие.

            Чрез обученията на служителите се повиши качеството на работните места. На рецепция, както и в администрацията на лабораторията е необходимо да работят кадри, които са запознати с както с административните процедури, фирмената организация, така и дейности, свързани с боравене и отчитане на пари и дейности, свързани с деловодството, трябва да боравят отлично с компютър и касов апарат.

            ЦПО към Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД  изпълни   качествено и в срок обученията в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/.

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *