Публикуваме текста без редакторска намеса от Sevastopol.bg

Появата на пандемията от коронавирус промени доста аспекти от живота на хората от цял свят. Бизнесите претърпяха огромни промени, доста фалираха, а най-гъвкавите и добрите от тях успяха да се възползват от случващите се форсмажорни обстоятелства. Насим Талеб нарича подобни събитя “черни лебеди”.

Една такава компания е именно “Служба по трудова медицина – ЛТМ”. Компанията е с 20 години опит в сферата на здравето и безопасността и обучения в различни направления.

Поканихме на разговор в офиса на Sevastopol.bg Тереза Атанасова, която е маркетинг директор на фирмата.

Привет Тереза, представете се с няколко думи пред читателите на Sevastopol.bg
Здравейте. Казвам се Тереза Атанасова и съм маркетинг директор към „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД от пет години.

Знаем, че сте част от компания, предлагаща услуги свързани с трудова медицина. Ще ни разкажете ли малко повече за дейността?
„Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД е организация, която се стреми да отговаря на новите потребности на своите клиенти. За това постоянно развива и усъвършенства своите услуги.

Дружеството е създадено през 2001 г. с основна дейност подпомагане на работодателя при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето на работниците и служителите във връзка с изискванията на Наредба № 3 от 2008 г.

Основните услуги в това направление са:

Обслужване от Служба по трудова медицина, което включва: абонамент, оценка на риска, набор от документи, съгласно ЗЗБУТ и консултиране на работодателите в областта на Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове.
Аутсорсинг е организиране, координиране и контрол на дейността по безопасност и здраве при работа, свързана със защита от професионални рискове на работните места, неразделна част от фирмената политика. Когато клиентите изберат ние да изпълняваме тази функция вместо тях, те получават гаранции за правилно и отговорно водене на документацията по ЗБУТ от професионалисти в съответствие със законодателството.
Одит – пълен преглед и анализ на наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд; определяне на слабите места в организацията на дейностите по ЗБУТ; консултации за предприемане на  мерки за актуализиране и допълване на документацията и организация на дейностите по ЗБУТ.
През 2016г, регистрирахме Център за професионално обучение (ЦПО) с над 30 професии в сферата на търговията, строителството, ресторантьорството и мн. други, като с тази дейност съдействаме за професионална квалификация на служителите и устойчиво развитие на фирмите.

Предлагате обучения във фирмата. Споделете ни малко повече в какви направления са те?
Обученията са в отговор на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:

Обучение на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа; на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа; на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; обучения на членовете на ГУТ/КУТ; обучения при ръчна работа с тежести, видео дисплей, обучение за първа долекарска помощ.

Кои бизнеси се нуждаят от вашите услуги?
На практика абсолютно всички.

Какви са предизвикателствата пред вас в този бранш?
Новите предизвикателства са свързани с пандемията от Covid-19, което наложи на работодателите да въведат нови мерки и правила в отговор на новите изисквания.

Ние като СТМ консултираме и подпомагаме работещите за риска от разпространение от КОВИД 19 и при възможност на прилагане на гъвкаво работно време.

В помощ на работодателя разработваме оценки на риска свързани с КОВИД  19, както и оценки за работа от разстояние, като подхождаме индивидуално към нуждите на всеки клиент.

Какви са краткосрочните и дългосрочните цели пред Служба па трудова медицина – ЛТМ?
В темпа на нашият 20-годишен опит с грижа за бизнеса, да продължим да подкрепяме както работодателя, така и служителите за поддържане на тяхната работоспособност, продуктивност и благополучие.

Пожелайте нещо на читателите на Sevastopol.bg
Пожелаваме на читателите на Sevastopol.bg да бъдат здрави и успешни!

Благодарим на Тереза за този интересен разговор. Ще следим случващото се около тях и ще се радваме да продължим с този разговор в бъдеще.