През м.юли стартираме кампания за ежегодните дистанционни обучения.

Заяви едно обучение и получи второто на половин цена.

Вземи „Oбучение за оказване на Първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа“  за 30.00 лв., вместо 60 лв, като заявиш и едно от следните 2 обучения: „Обучение  съгласно Наредба РД- 07-2“   или  „Обучение по Наредба № 4 на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятието“ за 36.00 лв

  Данни за фирмата

  Име на дружество / физическо лице*

  ЕИК

  Лице за контакт:

  Име, Презиме, Фамилия*

  Вашият Email*

  Телефон за връзка*

  Избери обучение*

  Форма на обучение*

  Дата на обучението*

  Брой участници

  Съобщение/Допълнителни въпроси