Искате ли да научите повече за топлинният комфорт?

За целите на безопасността и здравето на труда са установени няколко индекса на термичен стрес (топлинен комфорт, топлинен стрес, студен стрес). Тези индекси вземат предвид голямото различие в реакцията на топлина и усилие между отделните хора, както и специфичните  условия на работната среда, за които са предназначени тези индекси.

Топлинният комфорт е важен както за доброто състояние на човека, така и за неговата производителност. При поддържането на високи температури работещите по-бързо се изморяват, от друга страна ако е твърде студено, вниманието се отклонява и работещите стават неспокойни и разсеяни. Отклонение от зоната на комфорт, колкото и да е малко, може да бъде източник на стрес и да повлияе на работата и безопасността.

Принципният ISO стандарт за оценка на топлинния комфорт е ISO 7730, който използва измервания на температурата на въздуха, инфрачервената радиация, скоростта на въздуха и влажността, заедно с метаболизма и изолацията на дрехите, за да изчисли индекса на термичния комфорт. ISO 15265 предоставя цялостна стратегия за оценка на топлинната среда и всички стандарти са обединени в стандартен процес (ISO 16594), описваш как  се проектират термични среди за топлинен комфорт.

Системата на ISO стандартите за оценка на топлинния комфорт

Индексът на топлинен комфорт показва степените на топлинен комфорт/дискомфорт. Категориите за комфортно, топло и горещо са определени на базата на степените на физиологичен стрес, на който е подложена човешката терморегулационна система, при различните температурни условия според температурата на усещане. Категориите за студено следват степените на опасност според Wind Chill Index.

Топлинният комфорт зависи от редица фактори:

  • метаболитна енергия и/или ниво на активност, варира в зависимост от броя на хората и вида дейност на присъстващите;
  • облекло, варира в зависимост от избора на лицето или работните изисквания (например химически костюм или костюм за дъжд);
  • температурата на въздуха;
  • радиационна температура, описва как пренасянето на топлина между тялото и околните предмети (например радиацията е процесът, чрез който се извършва топлопренос между тялото и околните горещи предмети, например горещ метал, бойлер или парни тръби или околни студени предмети, например охладени метални повърхности, без контакт с тези предмети);
  • соларен заряд;
  • въздушна скорост, скорост на изместване на въздуха.
  • влажност, съдържанието на влага във въздуха.