Признавайки голямото предизвикателство пред правителствата, работодателите, работниците и всички общества по света в борбата срещу пандемията COVID-19, Световният ден за безопасност и здраве на труда ще се съсредоточи върху борбата с огнището на инфекциозни заболявания в работа, обръщайки специално внимание на текущата пандемия COVID-19.

 Целта е да се стимулира националният тристранен диалог относно безопасността и здравето на труда. МОТ използва този ден за повишаване на осведомеността относно приемането на безопасни практики на работното място и ролята на службите за безопасност и здраве при работа (БЗР). Той също така ще се съсредоточи върху средносрочната и дългосрочната перспектива, включително възстановяването и бъдещата готовност, по-специално интегрирането на мерките в системите и политиките за управление на БЗР на национално и бизнес ниво.

Световната пандемия от COVID-19 и съпътстващата я криза засегнаха всички, но работниците са на първа линия. Ето защо лозунгът на Международният възпоменателен ден за загиналите и пострадалите при трудови злополуки  за 2020 г. е „Да спрем пандемията на работното място“, като той също се отбелязва на 28 април в чест на лицата, които са починали, получили са увреждане, нараняване или са пострадали по време на работа.

Източник – Европейската агенция по здраве и безопасност.