Електронното проучване на Eurofound, проведен през февруари и март 2021 г., хвърля светлина върху социалното и икономическото положение на хората в Европа след почти една пълна година на живот в условията на ограничения поради пандемията от COVID-19. Проследяват текущите развития и тенденции в 27-те държави — членки на ЕС, от началото на проучването през април 2020 г. Очертават се проблемите, които възникнаха по време на пандемията като:

  • повишена несигурност на работните места поради заплахата от загуба на работата,
  • спад в равнищата на психичното благосъстояние,
  • подкопаване на неотдавнашните постижения в областта на равенството между половете,
  • спад в равнищата на доверие в институциите,
  • влошаване на равновесието между професионалния и личния живот
  • увеличаване на колебанията относно ваксинацията.

Резултатите от проучването подчертават необходимостта от цялостен подход, с който да се подкрепят всички тежко засегнати от кризата групи, така че да се предотврати допълнителното им изоставане.

Източник: Eurofound