Проучване на Eurofound предназначено за Вас. Вашият живот. Вашата работа. Макар и ваксините вече да са налични, пандемията от COVID-19 продължава да оказва разнообразни въздействия върху качеството на живот и работа на хората. 

По тази причина Eurofound продължава да документира как икономическото и социалното въздействие на пандемията засяга хората. За да обхване новите развития, този етап от проучването включва и нови въпроси, например за това какви са мненията на хората за програмите за ваксинация, както и за качеството и използването на oбществените услуги във времена на пандемия.

Отговорете на всички въпроси. Ако не знаете отговора на даден въпрос или не желаете да дадете отговор, просто кликнете върху „Не знам/предпочитам да не отговоря“, за да преминете към следващия въпрос. Анкетата е достъпна за лица, които са на 18 или повече години. Като започнете да попълвате въпросника, Вие потвърждавате, че сте на възраст 18 или повече години. Проучването е предназначено за хора, живеещи в ЕС, но в него се поставят въпроси относно благосъстоянието, които са интересни за хората от всяка държава. Участието е напълно доброволно. Всички отговори се събират анонимно. 

Това проучване се провежда от Eurofound — агенцията на ЕС, на която е възложено да предоставя знания в помощ на разработването на по-добри политики в социалната област и сферата на заетостта и труда. 

Повече информация за Eurofound и работата, извършена от нас, можете да намерите на адрес https://www.eurofound.europa.eu.