Уважаеми клиeнти,

Уведомяваме Ви, че от 24.08.2023 г., се изисква от работодателите да осигурят подходящо обучение на работещите, преди да се пристъпи към промишлена и/или професионална употреба на диизоцианати, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Къде се използват диизоцианатите?

  • Тези продукти се използват в строителството, ремонта и производството на превозни средства, в производството на текстил, мебели, домакински уреди, машини и компютри.
  • Диизоцианатите се използват в производството на полиуретан като твърди вещества и пяна, както и на пластмаси, покрития, лакове, двукомпонентни бои и лепила. Работниците в компаниите, произвеждащи тези материали, са изложени на диизоцианати, както и работниците, професионално използващи лепила, уплътнители, бои и покрития, съдържащи диизоцианати.
  • Диизоцианатите се трансформират по време на производствения процес и вече не присъстват в крайния произведен продукт. Следователно няма риск за потребителя на продукта.

Обучението е задължително за всички работници или самостоятелно заети работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба или упражняват надзор при такива задачи.

В тази връзка Ви уведомяваме, че «Служба по трудова медицина – ЛТМ» ООД, предлага обучение (присъствено, дистанционно и онлайн) за безопасното използване на диизоцианатите.

При интерес, може да  пишете на имейл: stmltmvarna@gmail.com или на следните телефони: 0887 228 774 и 0886 864 828.

От екипа на „Служба по трудова медицина – ЛТМ“ ООД