Стартира кампанията за периода 2020 – 2022 г. под надслов „Здравословните работни места облекчават натоварването“.
Приблизително трима от всеки пет работници се оплакват от мускулно-скелетни смущения (МСС) в резултат от работата.

Работодателите и националните бюджети губят милиарди от дните временна неработоспособност поради заболявания, свързани с тях. Това сочат проучвания, проведени в страните членки на Европейския съюз според доклад, публикуван от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (ЕU-OSHA).

Според експертите свързаните с работа МСС засягат гърба, шията, раменете, горните и долните крайници. В доклада се отбелязва, че 43% от работещите се оплакват от болки в гърба, при 41% от анкетираните се срещат мускулни болки в раменете, врата и горните крайници, а мускулните болки в долните крайници засягат 29% от работещите.
Специално за България се посочва, че 54% от работещите страдат от едно или повече МСУ. Според анализа на Държавното обществено осигуряване за 2019 г., изготвен от Националния осигурителен институт, почти 75% от осигурените лица, възползвали се от профилактика и рехабилитация по едноименната програма, са със заболявания на опорно-двигателния апарат. А според експертите свързаните с работа МСС обхващат всяко увреждане или нарушение на опорно-двигателния апарат.

По икономически дейности, според доклада на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, от болки в гърба, в горните крайници и долните крайници най-често страдат работещите в строителството, земеделие, водоснабдяване, горско стопанство и риболов. Разпространението на МСС е над средното и сред работещите в сферата на здравеопазването и социалните дейности.

Източник: Главна инспекция по труда