201904.20
0

Продължаваме с обученията по ЗБУТ, съобразени с Вашите потребности

Уважаеми клиенти и приятели, 
 
Продължаваме с нашите обучения по Здравословни и безопасни условия на труд, съобразени с вашите потребности и задължения.
През м.април 2019 г., проведохме ежегодното обучение на членовете на КУТ/ГУТ и на лицата, определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 на МТСГ и МЗ от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията в Икономически Университет  гр. Варна, Окръжна прокуратура гр.Добрич, РИОСВ гр.Варна и Административен съд гр.Варна.
 
 
Следете нашият сайт за предстоящите ни обучения!
 
От екипа на Служба по трудова медицина – ЛТМ ООД

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *