Уважаеми клиенти и партньори,

за пореден път представяме на Вашето внимание възможността да се включите в обучение с изцяло практическа ориентация на тема:

Промени в трудовото и осигурителното законодателство, както и в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

Панел 1

Коментар на актуални проблеми в трудовото законодателство:

  • накратко за задълженията на работодателите през 2020 по Закона за хората с увреждания;
  • запознаване с Тълкувателно решение № 1/2019 г. на ВКС относно задължението на работодателя по чл.350, ал.1 от КТ да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение;
  • коментар на проекта за нова Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж;
  • коментар на актуални въпроси свързани с предложения за бъдещи промени в трудовото законодателство.

Панел 2

Промени в социалното осигуряване през 2020 година:

  • промените в социалното осигуряване в цифри;
  • коментар на нови моменти и актуални проблеми в осигуряването.

Панел 3

Промени в администрирането на трудовите правоотношения през 2020 г.

  • НОВАТА Наредба № н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, в сила от 03.01.2020 г.
  • Промени в ЗДДФЛ в сила от 2020 г.. Новите разпоредби на чл. 73, ал. 6 и чл.73а, ал.5 от ЗДДФЛ. Новите справки за изплатени доходи от трудови правоотношения. Попълване и подаване на справките;

Панел 4

Дискусия – възможност за задаване на въпроси и провеждане на обсъждане по и извън темите на обучението.

В обучението можете да се включите на една от следните дати:

  • 18 февруари 2020 г. (вторник) от 9.30 часа;

Лектори:

Боряна Георгиева – икономист, специалист „ТРЗ”, основател и администратор на фейсбук групата „ТРЗ и ЛС”

Мирослав Димитров – адвокат при Варненска адвокатска колегия и експерт на КТ „Подкрепа”

 

Адрес: зала на „СТМ-ЛТМ” ООД – гр. Варна, ул.”Роза” № 38.

Такса участие: 100.00 лв. без ДДС на лице.

При ранно записване до 11.02.2020г.  – 5% отстъпка за всеки участник.


Плащане: Таксата за обучението се заплаща най-късно до 14.02.2020г.

Извършва се след издаване на фактура по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

 

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел: 0886 198 468 – Тереза Цанева

0882 597 629 – Галина Атанасова

0884 241 865 – Филипа Михайлова

Име*

Вашият Email*

Запитване