Обучение по безопасност и здраве при работа на лицата, които провеждат инструктажите
Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси
Обучение по безопасност и здраве при работа на длъжностните лица по безопасност и здраве при работа