За кого е предназначено обучението?

 • Длъжностните лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
 • Длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси:
  • ръководители на предприятия;
  • ръководители от структурните звена в предприятията

Теми на обучението:

 • Здравословни и безопасни условия на труд – понятие и основни термини
 • Задължения на работодателя, на работниците и служителите при осигуряване и спазване на ЗБУТ
 • Задължения по Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Трудова злополука
 • Работно време и ФРТП
 • Акценти по спазване на ЗБУТ, противопожарна и аварийна безопасност, породена от спецификата на вътрешно-фирмената организация на работа
 • Правилно документиране на инструктажите съгласно Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009
 • Актуални теми по ЗБУТ
 • Дискусия

Какво получавате след преминаване на обучение?

 • Удостоверение за длъжностни лица, преминали ежегодно обучение по ЗБУТ, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.

Плащане:

Таксата за обучението се заплаща след  предварително издадена фактура. Плащането е в брой или по банковата сметка на “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

Място на провеждане за присъственото обучение:  гр. Варна, ул. „Роза“ № 38

Дати на провеждане: 12.09.2019г.; 17.10.2019 г.; 14.11.2019г. и 12.12.2019 г.

Начало: 10:00 часа

Форми на обучение:

online_obuchenie

  • Бърз и лесен достъп до обучението
  • 60 дни давност
  • Обучавате се в удобно за вас време
  • Получавате удостоверение


Избери

prisss

  • Възможност за избор на дата за обучение
  • Практическа насоченост
  • Детайлна информация
  • Разискване на казуси
  • Примери
  • Получавате удостоверение

Избери

 

 

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Онлайн /дистанционно/ обучение на лице, длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси + обучение на член на ГУТ/КУТ – 60 лева, вместо 72.00

Вземи сега

Актуални обучения