201812.18
0

[ново] Обучения в областта на Човешки ресурси, Личен състав, ТРЗ, Счетоводство

Уважаеми клиенти,

            „Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД има удоволствието да Ви представи своя нов проект, адресиран към всички наши клиенти и партньори. Амбицията ни е да Ви предложим допълнителна услуга, която да бъде практически полезна в ежедневната Ви работа.

            Стартираме серия от обучения свързани с дейността на служителите, ангажирани в отделите „Човешки ресурси”, „Личен състав”, „ТРЗ” и „Счетоводство”. Конкретното планиране и провеждане на обученията ще е поставено изцяло в зависимост от Вашите предпочитания и интереси. Акцент в обученията ще бъде поставен върху:

 • разглеждането на особени хипотези;
 • предоставянето на практически съвети;
 • разглеждане на конкретни примери;
 • посочване и обсъждане на практика на съдилища, ИА „ГИТ”, МТСП, НАП и НОИ и други;
 • предоставяне на образци на документи.

За да се възползвате от възможността и да се включите в едно или повече от обученията, следва да заявите Вашия интерес към една или повече от следните теми, или да заявите тема по избор (която не е включена в изброените):

 1. Сключване на трудови и граждански договори. Видове индивидуално договаряне и особености на видовете трудови договори. Изменение на трудовото правоотношение. Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 2. Работно време. Видове работно време. Почивки. Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 3. Отпуски. Право на отпуск. Видове отпуски. Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 4. Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите. Видове дисциплинарни нарушения и видове наказания. Процедури по налагане на дисциплинарни наказания. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 5. Имуществена отговорност на работниците и служителите. Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 6. Трудово възнаграждение. Видове възнаграждения. Особености при определяне и изплащане на трудовото възнаграждение.  Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.
 7. Прекратяване на трудовото правоотношение. Основания за прекратяване. Процедури. Практически съвети. Примери. Образци на документи.

При интерес, свържете се с нас:

e-mail: stmltmvarna@gmail.com

тел. 0882 59 76 29 – Галина Атанасова

тел. 0886 198 468 – Тереза Цанева

тел. 0884 24 18 65 – Филипа Михайлова


Или използвайте онлайн формата за записване и контакт:

Данни за фирмата

Име на дружество / физическо лице*

Адрес

Лице за контакт:

Име, Презиме, Фамилия*

Вашият Email*

Телефон за връзка*

Име на курса/обучението*

Дата на обучението*

Брой участници

Съобщение/Допълнителни въпроси

Публикувай коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани със * *